Projekts “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” – Liepaja ZIIC

Izmantojot šo lapu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatnes palīdz uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Uzzināt vairāk.

Projekts “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā”

Projekts “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā”

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM un vides zinātņu jomā, izveidojot inovācijas centru Liepājā sadarbībā ar Latvijas un Norvēģijas sadarbības partneriem.

Finansējums

Projektu “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) grantu programma “Pētniecība un izglītība”.

Projekta kopējās izmaksas ir 986 049,00 EUR, no kurām:

  • EEZ/N līdzfinansējums 754 327,40 EUR
  • Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 133 116,60 EUR
  • Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 98 605,00 EUR

Projekta apraksts

Projekts paredz Dabas mājas pilnveidi un koprades telpas izveidi, kas papildinās Zinātnes un izglītības inovāciju centru (ZIIC) ar mūsdienīgām instalācijām, tehnoloģijām un aprīkojumu, kā arī jaunām interešu izglītības programmām.

Attīstot inovāciju centru Liepājā tiks nodrošināta pirmsskolas bērnu, skolēnu un skolotāju zināšanu pilnveide, praktisku prasmju un iemaņu attīstība STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) un vides jomā.

Projektu Liepājas pilsētas pašvaldība īstenos ciešā sadarbībā starp projektā iesaistītajiem partneriem – Tronheimas Zinātnes centru, Jærmuseet reģionālo muzeju Norvēģijā un Liepājas Universitāti, ka arī citiem zinātnes un inovāciju centriem Latvijā.

Projekta identifikācijas Nr.: NFI/IC/VIAA/2020/2
Līguma Nr.: 9.-20.2.2.1/1
Līguma datums: 2020. gada 23. jūlijs


Projekta īstenošanas ilgums

No 2020. gada 27. jūlija līdz 2023. gada 26. jūlijam.


Kontaktinformācija

Laura Grundmane
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

Zinātnes un izglītības inovāciju centrs
Projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” vadītāja
Tālrunis: 26 464 841
E-pasts: laura.grundmane@liepaja.edu.lv

Plašāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta programmām tīmekļvietnē www.eeagrants.lv